Özgün Araştırma

Devlet ve Özel Hastanedeki Hemsirelerin Aile Merkezli Bakima Iliskin Tutum ve Davranislari
 • Sadiye Dur
 • Duygu Gözen
 • Muzaffer Bilgin
J Curr Pediatr 2016; 14: 1-9 DOI: 10.4274/jcp.67699
Pediatri Asistanlarinin ve Tip Ögrencilerinin ‘‘Çocuk ve Ölüm’’ ile Ilgili Tutumlarinin Degerlendirilmesi
 • Meltem Kivilcim
 • Derya Gümüs Dogan
 • Sinem Kortay Canaloglu
 • Mahir Serbes
J Curr Pediatr 2014; 12: 144-150 DOI: 10.4274/jcp.25348
EBEVEYNLERİN ÇOCUKLUK AŞILARINA YÖNELIK TUTUMLARI (PACV) ÖLÇEĞININ TÜRKÇE SÜRÜMÜNÜN PSIKOMETRIK ÖZELLIKLERİ
 • Celalettin Çevik
 • Soner Güneş
 • Sultan Eser
 • Erhan Eser
J Curr Pediatr 2020; 18: 153-167 DOI: 10.4274/jcp.2020.0015
Aile Hekimlerinin Sağlam Çocuk İzlemleri Konusundaki Bilgi Düzey ve Tutumlarının Değerlendirilmesi
 • Büşra Karabekiroğlu
 • Celal Kuş
 • Raziye Şule Gümüştakım
J Curr Pediatr 2022; 20: 155-167 DOI: 10.4274/jcp.2022.42243
Epilepsili Çocukların Annelerinin Yaşam Doyumu ve Başa Çıkma Tutumları
 • Hatice Başkale
 • Bengü Çetinkaya
 • Sibel Serap Ceylan
 • Ümran Öztaş
J Curr Pediatr 2019; 17: 265-278 DOI: 10.4274/jcp.2019.0024
Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu Olan Ergenlerde Bağlanma Özellikleri ve Ebeveyn Tutumları
 • Mehmet Erdem Uzun
 • Halit Necmi Uçar
 • Ayşe Pınar Vural
J Curr Pediatr 2019; 17: 289-300 DOI: 10.4274/jcp.2019.0026
Öğretmenlerin Aşılar ile İlgili Bilgi ve Tutumlarının Değerlendirilmesi
 • Feyza Nehir Öznur Muz
 • Selma Metintaş
 • Muhammed Fatih Önsüz
 • Cüneyt Çam
 • Ali Kılınç
 • Sevil Aydoğan Gedik
J Curr Pediatr 2022; 20: 310-317 DOI: 10.4274/jcp.2022.24654
Tıp Fakültesi Öğrencilerinin Aşılarla İlgili Bilgi ve Tutumunun Değerlendirilmesi
 • Ahmet Ergin
 • Bilge Betül Kılıç
 • Ceyda Gökcen Gökdeniz
J Curr Pediatr 2022; 20: 356-366 DOI: 10.4274/jcp.2022.30316

Orjinal Araştırma

Bursa’da Pediatrik Talasemi, Hemofili ve Lösemili Olgu Annelerinin Aşırı Koruyucu Ebeveyn Tutumları ve Duygu Durumlarının Değerlendirilmesi
 • Arzu Çırpan Kantarcıoğlu
 • Melike Sezgin Evim
J Curr Pediatr 2018; 16: 37-50 DOI: 10.4274/jcp.2018.0044
HEMOFİLİDE PROBLEM DAVRANIŞLAR VE AŞIRI KORUYUCU ANNELİK TUTUMLARI
 • Melike Sezgin Evim
 • Arzu Çırpan Kantarcıoğlu
J Curr Pediatr 2020; 18: 74-84 DOI: 10.4274/jcp.2020.0007
ANNELERİN ÇOCUKLARINA YÖNELİK İSTİSMAR-İHMAL DAVRANIŞLARI VE ETKİLEYEN FAKTÖRLER
 • Zehra Çalışkan
 • Derya Evgin
 • Emine Musalli
 • Betül Akşit
 • Özlem Nur Durgun
 • Nazlı Türe
J Curr Pediatr 2019; 17: 387-399 DOI: 10.4274/jcp.2019.0034

Diğer

Solunum Yolu Enfeksiyonlarinda Antibiyotik Kullanimi ve Ebeveynlerin Tutumu - POSTER: 10
 • Zafer Kurugöl
 • Levent Midyat
 • Gülgün Asar
J Curr Pediatr 2007; 5: 0-0