Özgün Araştırma

COVID-19 Pozitif Semptomatik Çocukların D Vitamini Düzeyleri
 • Elif Söbü
 • Ayşe Karaaslan
 • Ceren Çetin
 • Yasemin Akın
J Curr Pediatr 2021; 19: 9-14 DOI: 10.4274/jcp.2021.0002
Could Vaccine Hesitancy be a Global Health Threat After Pandemics?: A Observational Study at Early Phase of COVID-19 Pandemic in 2020
 • Fırat Erdoğan
J Curr Pediatr 2022; 20: 62-69 DOI: 10.4274/jcp.2021.91668
COVID-19 Pandemisi ve Kısıtlamalarının Tip 1 Diabetes Mellitus Hastalarında Glisemik Kontrol Üzerine Etkisi
 • Ebru Barsal Çetiner
 • Aynur Bedel
 • Zeynep Donbaloğlu
 • Berna Singin
 • Bilge Aydın Behram
 • Hale Tuhan
 • Mesut Parlak
J Curr Pediatr 2022; 20: 141-146 DOI: 10.4274/jcp.2022.79663
Çocuklarda Semptomatik ve Asemptomatik COVID-19’un Demografik ve Klinik Bulguları
 • Binnaz Çelik
 • Murat Doğan
 • Doğan Bahadır İnan
 • Süleyman Sunkak
 • Esma Saatçi
 • Filiz Tubaş
J Curr Pediatr 2021; 19: 280-284 DOI: 10.4274/jcp.2021.47640
Yenidoğandan Adolesana COVID-19 Pandemisinde Çocuklarda Kardiyak Tutulum Şekilleri
 • Tunç Tunçer
 • Fatih Varol
 • Şenay Coşkun
 • Bülent Güzel
 • Şirin Güven
 • Halit Çam
J Curr Pediatr 2021; 19: 319-327 DOI: 10.4274/jcp.2021.83798

Derleme

YENI CORONAVİRÜS 2019 ENFEKSIYONLARI GÜNCEL DURUM
 • Edanur Yeşil
 • Mustafa Hacımustafaoğlu
J Curr Pediatr 2020; 18: 134-139 DOI: 10.4274/jcp.2020.0013

Editöre Mektup

COVID-19 ve Çocuk Diş Hekimliğine Güncel Etkileri
 • Çiğdem Elbek Çubukçu
J Curr Pediatr 2020; 18: 484-488 DOI: 10.4274/jcp.2020.0042