Derleme

Indirekt Hiperbilirubinemi/Nedenler ve Tani - Derleme
 • Nilgün Kültürsay
 • Sebnem Çalkavur
J Curr Pediatr 2006; 4: 0-0

Özgün Araştırma

Kan Değişimi Gerektiren Yenidoğan Sarılığında Risk Faktörleri, Tedavi Seçeneklerinin Nörogelişimsel Duruma Etkisi
 • Elif Benderlioğlu
 • Begüm Atasay
 • Emel Okulu
 • Ezgi Özalp Akın
 • Gaffari Tunc
 • Elif Köse
 • Emine Bahar Bingoler Pekcici
 • Ömer Erdeve
 • İlgi Ertem
 • Saadet Arsan
J Curr Pediatr 2021; 19: 151-161 DOI: 10.4274/jcp.2021.0020

Diğer

Indirekt Hiperbilirubinemi Tedavisi
 • Asuman Çoban
J Curr Pediatr 2006; 4: 0-0
Hiperbilirubinemide Tedavi
 • Betül Acunas
J Curr Pediatr 2008; 6: 0-0
Hiperbilirubinemide Risk Faktörleri
 • Hasan Özkan
J Curr Pediatr 2008; 6: 0-0