Orijinal Makale

Anne Sütüyle Beslenen Yenidoganlarda Hipernatremik Dehidratasyon
  • Hacer Ergin
  • Özlem Sahin
  • Melis Deniz Özmert
  • Muhammet Ali Özdemir
  • Kazim Küçüktasçi
  • Celile Hatipoglu
J Curr Pediatr 2013; 11: 51-56 DOI: 10.4274/Jcp.11.46855