Özgün Araştırma

Kompanse Hipotiroidizmi Olan Bebeklerde Levotiroksin Tedavisinin Kardiyak Fonksiyonlar Üzerine Etkileri
 • Ebru Barsal Çetiner
 • Özlem Turan
 • İsmail Çetiner
 • Sema Akçurin
 • Gayaz Akçurin
J Curr Pediatr 2022; 20: 1-9 DOI: 10.4274/jcp.2022.68815
Prematüre Bebeklerde Tiroid Fonksiyon Testlerinin Sonuçlari
 • Pelin Dogan
 • Onur Bagci
 • Nilgün Köksal
 • Hilal Özkan
 • Ipek Güney Varal
 • Erdal Eren
 • Cansu Canbolat
 • Halil Saglam
J Curr Pediatr 2016; 14: 10-17 DOI: 10.4274/jcp.73644
Subklinik Hipotiroidisi Olan Obez Çocuk ve Adölesanlarda Lipid Metabolizması Anormallikleri
 • Birgül Kırel
 • İlhan Hazer
 • Hilmi Onur Kabukçu
 • Murat Yağcı
 • Zeynep Ertürk
 • Gonca Kılıç Yıldırım
J Curr Pediatr 2021; 19: 100-105 DOI: 10.4274/jcp.2020.0014
Çocukluk Çağı Kraniyofaringiyoma Olgularının Klinik ve Laboratuvar Bulguları
 • Elif Söbü
 • Erdal Eren
 • Betül Sevinir
 • M. Özgür Taşkapılıoğlu
 • Ömer Tarım
J Curr Pediatr 2020; 18: 403-410 DOI: 10.4274/jcp.2020.0035

Orijinal Makale

Guatrli Çocuklarin Degerlendirilmesi ve Tedavi Sonuçlari - Özgün Arastirma
 • Yasin Karali
 • Halil Saglam
 • Kadri Kamber
 • Zuhal Karali
 • Deniz Sigirli
 • Ömer Tarim
J Curr Pediatr 2008; 6: 10-18
Konjenital Hipotiroidili Olgularin Degerlendirilmesi: Ulusal Tarama Programinin Etkisi
 • Erdal Eren
 • Halil Saglam
 • Aysel Zengin
 • Yahya Gül
 • Taner Özgür
 • Esra Deniz P. Çakir
 • Ömer Tarim
J Curr Pediatr 2011; 9: 28-33

Olgu Sunumu

Hipotiroidi ve Kas Psödohipertrofisi: Kocher-Debre Semelaigne Sendromu - Olgu Sunumu
 • Tolga Altug Sen
 • Resit Köken
 • Hamide Melek
 • Tevfik Demir
 • Özlem Güraksin
 • Hafza Uçar
 • Gülay Gün
 • Faruk Alpay
J Curr Pediatr 2009; 7: 37-40
Collodion Bebek ve Konjenital Hipotiroidizm Birlikteligi: Olgu Sunumu - Olgu Sunumu
 • Hamide Melek
 • Tolga Altug Sen
 • Resit Köken
 • Tevfik Demir
J Curr Pediatr 2007; 5: 118-120
Subklinik Hipotiroidide Nöropsikolojik Bulgular: Bir Olgu Sunumu
 • Selma Tural Hesapçioglu
 • Sevim Özmen
J Curr Pediatr 2013; 11: 146-149 DOI: 10.4274/Jcp.11.76476

Derleme

Konjenital Hipotiroidizm - Derleme
 • Ali Atas
 • Alpay Çakmak
 • Hikmet Karazeybek
J Curr Pediatr 2007; 5: 70-76

Diğer

Bursa’da Konjenital Hipotiroidizm Taramasi - POSTER: 18
 • Ömer Tarim
 • Halil Saglam
 • L. Büyükuysal
 • Nilgün Köksal
 • Ilker Ercan
J Curr Pediatr 2005; 3: 0-0
Hipotiroidizm
 • Ömer Tarim
J Curr Pediatr 2008; 6: 0-0
Osteopetrosis, Konjenital Hipotiroidi ve Femur Basi Epifiz Kaymasi Birlikteligi Olan Nadir Bir Olgu - POSTER: 14
 • Ayhan Abaci
 • M. Emre Tasçilar
 • Z. Ünsal Coskun
 • Cemil Yildiz
 • Ediz Yesilkaya
J Curr Pediatr 2008; 6: 0-0