Özgün Araştırma

Malpraktis İddiaları ile Değerlendirilen Yenidoğan Hemorajik Hastalık Olguları
  • Nicel Yıldız Silahlı
  • Kağan Gürpınar
  • Hızır Aslıyüksek
  • Tülin Tiraje Celkan
J Curr Pediatr 2022; 20: 197-201 DOI: 10.4274/jcp.2022.26213