Derleme

Çocuklarda Metabolik Sendromun Tedavisinde Beslenme Yönetimi
  • Nalan Hakime Nogay
  • Gülden Köksal
J Curr Pediatr 2012; 10: 92-97 DOI: 10.4274/Jcp.10.04

Diğer

Insülin Direnci ve Metabolik Sendrom
  • Sükrü Hatun
J Curr Pediatr 2006; 4: 0-0
Obez Çocuk ve Ergenlerde Metabolik Sendrom Prevalansi - POSTER: 20
  • M. Emre Tasçilar
  • Bülent Hacihamdioglu
  • Mehmet Soyarslan
  • Ayhan Abaci
J Curr Pediatr 2008; 6: 0-0