Orijinal Makale

Obez Çocuklarda Serum Magnezyum Düzeyinin Insülin Direnci ile Olan Iliskisi - Özgün Arastirma
 • Ayhan Abaci
 • Samil Hizli
 • Osman Özdemir
 • Cem Hasan Razi
 • Mesut Koçak
 • Okhan Akin
 • Nimet Kabakus
J Curr Pediatr 2010; 8: 24-29

Derleme

Çocukluk Çagi Obezitesine Genel Bakis
 • Sevil Inal
 • Nejla Canbulat
J Curr Pediatr 2013; 11: 27-30 DOI: 10.4274/Jcp.11.05
Çocukluk Çaginda Sik Görülen Obezite Sendromlari
 • Hatice Mutlu Albayrak
 • Beray Selver Eklioglu
J Curr Pediatr 2016; 14: 82-87 DOI: 10.4274/jcp.85547

Özgün Araştırma

Fazla Kilolu ve Obez Çocuğu Olan Annelerin Çocuklarının Kilosuna Yönelik Algıları ve Yaklaşımları
 • Bahar Çolak
 • İlknur Kahriman
 • Buket Meral
J Curr Pediatr 2021; 19: 30-38 DOI: 10.4274/jcp.2021.0005
Monogenik Obezite Ön Tanısı ile İncelenen Hastaların Klinik, Laboratuvar ve Genetik Sonuçlarının Değerlendirilmesi
 • İlkay Ayrancı
 • Gönül Çatlı
 • Berna Eroğlu Filibeli
 • Elif Yiğit
 • Berk Özyılmaz
 • Hayrullah Manyas
 • Bumin N Dündar
J Curr Pediatr 2021; 19: 52-59 DOI: 10.4274/jcp.2021.0008
Endokrin Poliklinigine Basvuran Çocuklarda D Vitamini Düzeyleri
 • Meliha Demiral
 • Basar Sirmagül
 • Birgül Kirel
J Curr Pediatr 2016; 14: 60-66 DOI: 10.4274/jcp.60352
Obez Çocuk ve Ergenlerde Mesane Bağırsak Disfonksiyonu ve Yaşam Kalitesi
 • Seçil Arslansoyu Çamlar
 • Abbasqulu Baghırov
 • Kayi Eliacik
 • Özlem Üzüm
 • Gonca Özyurt
 • Eren Soyaltın
 • Gönül Çatlı
 • Demet Alaygut
 • Fatma Mutlubaş
 • Bumin N Dundar
 • Belde Kasap-Demir
J Curr Pediatr 2021; 19: 60-66 DOI: 10.4274/jcp.2020.0009
Büyük Şehirlerde Yaşayan Okul-Çağı Çocuklarında, Obezite, Kilolu Olmak ve Sosyo Ekonomik Durum Arasındaki İlişki
 • Sibel Aka
 • Mujde Arapoğlu
J Curr Pediatr 2021; 19: 76-83 DOI: 10.4274/jcp.2020.0011
Maternal Obezitenin Preterm Bebeklerin Morbidite ve Mortalitesine Etkisi
 • Esra Beşer
 • Hayriye Gözde Kanmaz Kutman
 • Gülsüm Kadıoğlu Şimşek
 • Esin Okman
 • Burak Ceran
 • Fuat Emre Canpolat
J Curr Pediatr 2021; 19: 121-126 DOI: 10.4274/jcp.2021.0017
The Correlation Between Adherence to Mediterranean Diet and HOMA-IR in Children and Adolescents
 • Esra Tunçer
 • Alev Keser
 • Emine Nüket Ünsal
 • Sevinç Odabaşı Güneş
 • Onur Akın
J Curr Pediatr 2022; 20: 188-196 DOI: 10.4274/jcp.2022.59251
Adölesan Obezitesinin Elektrokardiyografi ve Solunum Fonksiyon Testleri Üzerine Etkilerinin Değerlendirilmesi
 • Yasin Akkuş
 • Saime Ergen Dibeklioğlu
 • Rahmi Özdemir
 • Veysel Nijat Baş
 • Muharrem Çiçek
J Curr Pediatr 2022; 20: 202-208 DOI: 10.4274/jcp.2022.90022
Obezojenik Çevre ve Sosyo-demografik Özelliklerin Çocukların Obezite Farkındalık Düzeylerine Etkisi
 • Arzu Sarıalioğlu
 • Sibel Küçükoğlu
 • Aynur Aytekin Özdemir
 • Semra Köse
 • Ayda Çelebioğlu
J Curr Pediatr 2021; 19: 292-302 DOI: 10.4274/jcp.2021.34603
İlköğretim Çocuklarında Uyku Bozukluğu Sıklığı ve Obezite ile İlişkisi
 • Hasan Durmuş
 • Yavuzalp Solak
 • Erhan Kaya
 • Halil Canbolat
J Curr Pediatr 2021; 19: 303-310 DOI: 10.4274/jcp.2021.38980
Obez Çocuk ve Ergenlerde D Vitamini ve Tiroid Fonksiyonlarının Yağlı Karaciğer Hastalığı ile İlişkisinin Değerlendirilmesi
 • Selma Tunç
 • Meliha Demiral
J Curr Pediatr 2020; 18: 421-433 DOI: 10.4274/jcp.2020.0037

Derleme

Çocuk ve Adölesanlarin Elektronik Medya Kullanımının Obezite ve Uyku Sorunlarına Etkisi
 • Duygu AKÇAY
J Curr Pediatr 2017; 15: 73-84 DOI: 10.4274/jcp.2017.0017
Çocukluk Çağı Obezitesinin Beslenme Tedavisinde Yeni Bir Kavram: Besin İnsülin İndeksi
 • Zeynep Caferoğlu
 • Nihal Hatipoğlu
 • Hülya Gökmen Özel
J Curr Pediatr 2018; 16: 205-218 DOI: 10.4274/jcp.2018.0034

Diğer

Çocuk ve Ergenlerde Obezitenin Tedavisi
 • Abdullah Bereket
J Curr Pediatr 2006; 4: 0-0
Obezite ve Astim
 • Nermin Güler
J Curr Pediatr 2007; 5: 0-0