Factors Affecting Glomerular Filtration Rate and Length of Hospitalization in Pediatric Acute Poststreptococcal Glomerulonephritis: A Decade-Long Observational Study
PDF
Atıf
Paylaş
Talep
P: 1-8
Nisan 2024

Factors Affecting Glomerular Filtration Rate and Length of Hospitalization in Pediatric Acute Poststreptococcal Glomerulonephritis: A Decade-Long Observational Study

J Curr Pediatr 2024;22(1):1-8
Bilgi mevcut değil.
Bilgi mevcut değil
Alındığı Tarih: 29.01.2024
Kabul Tarihi: 08.03.2024
Yayın Tarihi: 29.04.2024
PDF
Atıf
Paylaş
Talep

ÖZET

Giriş:

Akut poststreptoksik glomerülonefrit (APSGN), özellikle pediatrik popülasyonlarda önemli bir halk sağlığı sorunu olmaya devam etmektedir. On yıl süren bu gözlemsel çalışma, glomerüler filtrasyon hızını (GFH) etkileyen ve uzun süreli hastane yatışına neden olan faktörleri vurgulayarak pediatrik APSGN’nin kapsamlı bir incelemesini sunmayı amaçlamaktadır.

Gereç ve Yöntem:

Ocak 2010’dan Aralık 2020’ye kadar tek merkezli, gözlemsel ve retrospektif bir çalışma olarak yürütülen araştırmaya APSGN tanısı konan 3-18 yaş arası çocuklar dahil edilmiştir. Tanı kriterleri arasında hematüri, serum kompleman-3 seviyelerinde azalma ve yakın zamanda streptokok enfeksiyonu geçirildiğine dair kanıtlar yer almıştır. Tıbbi kayıtlardan elde edilen veriler demografik ayrıntılar, klinik özellikler ve bir dizi laboratuvar parametresini kapsamaktadır.

Bulgular:

Çalışmaya %54.55’i erkek olan 44 APSGN hastası (ortalama yaş: 8.65±3.31 yıl) dahil edildi. Tüm olgularda hematüri (hastaların %77,27’sinde makroskopik hematüri), %63,64’ünde ödem ve %50,00’sinde hipertansiyon mevcuttu. İnflamatuvar belirteçlerin (C-reaktif protein, nötrofil sayısı ve nötrofil/lenfosit oranı) GFH ile negatif korelasyonu vardı (sırasıyla r: -0,511, r: -0,302, r: -0,380; p:<0,05). Azalmış GFH, albümin ve kompleman-3 düzeylerinin (sırasıyla r: -0,361, r: -0,442, r: -0,315; p:<0,05) yanı sıra artmış idrar yoğunluğu ve idrarla protein atılımı, hastanede kalış süresinin uzamasıyla anlamlı şekilde ilişkiliydi (sırasıyla r:0,413, r:0,362; p:<0,05).

Sonuç:

Pediatrik APSGN’nin genel olarak olumlu prognozuna rağmen, bu çalışma ciddi komplikasyon potansiyelini vurgulamaktadır. Yüksek inflamatuar belirteçler ciddi böbrek tutulumuna işaret ederken, azalmış GFH, albümin ve kompleman-3 seviyeleri ile birlikte artan idrar yoğunluğu ve protein atılımı hastanede kalış süresinin uzamasına neden olmaktadır. Bu bulgular, hasta sonuçlarının öngörülmesi ve pediatrik APSGN bakımında kaynak kullanımının optimize edilmesi için kullanılabilir.

References

1
Rodríguez-Iturbe B, Najafian B, Silva A, et al. Acute Postinfectious Glomerulonephritis in Children. Pediatric Nephrology. Avner ED, Harmon WE, Niaudet P, Yoshikawa N, Emma F, Goldstein SL (eds). Springer, Berlin, Heidelberg. 2016;695-969.
2
Benzer M, Tülpar S. Acute Glomerulonephritis. Journal of Child 2016;16:1-10.
3
Avire NJ, Whiley H, Ross K. A Review of Streptococcus pyogenes: Public Health Risk Factors, Prevention and Control Pathogens. 2021;10:248.
4
Schwartz GJ, Haycock GB, Edelmann CM Jr, Spitzer A. A simple estimate of glomerular filtration rate in children derived from body length and plasma creatinine. Pediatrics 1976;58:259-63.
5
Flynn JT, Kaelber DC, Baker-Smith CM, Blowey D, Carroll AE, Daniels SR, et al. SUBCOMMITTEE ON SCREENING AND MANAGEMENT OF HIGH BLOOD PRESSURE IN CHILDREN. Clinical Practice Guideline for Screening and Management of High Blood Pressure in Children and Adolescents. Pediatrics. 2017;140:e20171904.
6
Mukaka MM. Statistics corner: A guide to appropriate use of correlation coefficient in medical research. Malawi Med J 2012;24:69-71.
7
Pinto SW, Sesso R, Vasconcelos E, Watanabe YJ, Pansute AM. Follow-up of patients with epidemic poststreptococcal glomerulonephritis. Am J Kidney Dis 2001;38:249-55.
8
Demircioglu Kılıc B, Akbalık Kara M, Buyukcelik M, Balat A. Pediatric post-streptococcal glomerulonephritis: Clinical and laboratory data. Pediatr Int 2018;60:645-50.
9
Becquet O, Pasche J, Gatti H, Chenel C, Abély M, Morville P, et al. C. Acute post-streptococcal glomerulonephritis in children of French Polynesia: a 3-year retrospective study. Pediatr Nephrol 2010;25:275-80.
10
Limm-Chan B, Musgrave J, Lau R, Ahn HJ, Nguyen L, Kurahara D. Incidence of Acute Post-Streptococcal Glomerulonephritis in Hawai’i and Factors Affecting Length of Hospitalization. Hawaii J Health Soc Welf 2020;79:149- 52.
11
Wong W, Morris MC, Zwi J. Outcome of severe acute post-streptococcal glomerulonephritis in New Zealand children. Pediatr Nephrol 2009;24:1021-26.
12
Yamakami K, Yoshizawa N, Wakabayashi K, Takeuchi A, Tadakuma T, Boyle MD. The potential role for nephritis-associated plasmin receptor in acute poststreptococcal glomerulonephritis. Methods 2000;21:185-97.
13
Parra G, Rodríguez-Iturbe B, Batsford S, Vogt A, Mezzano S, Olavarría F, et al. Antibody to streptococcal zymogen in the serum of patients with acute glomerulonephritis: a multicentric study. Kidney Int 1998;54:509-17.
14
Ilyas M, Tolaymat A. Changing epidemiology of acute post-streptococcal glomerulonephritis in Northeast Florida: a comparative study. Pediatr Nephrol 2008;23:1101-6.
15
Blyth CC, Robertson PW, Rosenberg AR. Post-streptococcal glomerulonephritis in Sydney: a 16-year retrospective review. J Paediatr Child Health 2007;43:446-50.
16
Ong LT. Management and outcomes of acute post-streptococcal glomerulonephritis in children. World J Nephrol 2022;11:139-45.
17
Watanabe T, Yoshizawa N. Recurrence of acute poststreptococcal glomerulonephritis. Pediatr Nephrol 2001;16:598-600.
18
Balasubramanian R, Marks SD. Post-infectious glomerulonephritis. Paediatr Int Child Health 2017;37:240-7.
19
Adam D, Scholz H, Helmerking M. Comparison of short-course (5 day) cefuroxime axetil with a standard 10 day oral penicillin V regimen in the treatment of tonsillopharyngitis. J Antimicrob Chemother 2000;45:23-30.
20
Scholz H. Streptococcal-A tonsillopharyngitis: a 5-day course of cefuroxime axetil versus a 10-day course of penicillin V. results depending on the children’s age. Chemotherapy 2004;50:51-54.
21
Spinks A, Glasziou PP, Del Mar CB. Antibiotics for sore throat. Cochrane Database Syst Rev 2013:CD000023.
2024 ©️ Galenos Publishing House