Healthcare-associated Infections in the Department of Pediatric Hematology-oncology; A Single Center Evaluation
PDF
Atıf
Paylaş
Talep
P: 18-23
Nisan 2024

Healthcare-associated Infections in the Department of Pediatric Hematology-oncology; A Single Center Evaluation

J Curr Pediatr 2024;22(1):18-23
Bilgi mevcut değil.
Bilgi mevcut değil
Alındığı Tarih: 12.10.2023
Kabul Tarihi: 23.02.2024
Yayın Tarihi: 29.04.2024
PDF
Atıf
Paylaş
Talep

ÖZET

Giriş:

Pediatrik Hematoloji-Onkoloji (PHO) hastalarının tedavileri konusunda gelişmeler ile hastaların sağkalım süreleri her geçen gün uzamaktadır. Ancak Sağlık Bakımı İlişkili Enfeksiyonlar (SBİE) halen bu hasta grubunda önemli bir mortalite ve morbidite nedenidir. Bu çalışmanın amacı, 4 yıllık çalışma döneminde Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi PHO Kliniğine yatırılan hastalarda SBİE oranlarını değerlendirmektir.

Gereç ve Yöntem:

SBİE tanıları Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC) 2008 kriterlerine göre konuldu. Kabul edilen hasta sayısı, SBİE olan hasta sayısı, toplam SBİE atağı sayısı, hastanede kalış süreleri kaydedildi. SBİE hızı ve SBİE dansitesi (1000 hasta günü) hesaplandı.

Bulgular:

Dört yıl boyunca, 607 PHO hastasında toplam 3069 hastane yatışı kaydedildi (hasta başına 5,05 başvuru). Hastaların %38,6’sı kadın, %61.4’ü erkekti. Ortalama yaş 100,8 ± 63.6 aydı. Ortalama hastanede kalış süresi 14 ± 17.16 gündü. Toplam 141 yatışta 232 SBİE atağı kaydedildi. SBİE hızı %7,5 ve SBİE dansitesi 5,36/1000 hasta günü olarak bulundu.

Sonuç:

Merkezimizdeki PHO kliniğinde SBİE oranları gelişmiş ülkelerdeki değerlerle kıyaslanabilir düzeyde bulunurken, gelişmekte olan ülkelere ve ülkemizden yayınlanan önceki sonuçlara göre daha düşüktü.

References

1
Rosenthal VD, Maki DG, Graves N. The International Nosocomial Infection Control Consortium (INICC): goals and objectives, description of surveillance methods, and operational activities. Am J Infect Control 2008 Nov;36:e1-12.
2
Health, M.o., Regulation on Infection Control of In-patient Treatment Institutions. 2005, Official Gazette no 25903.
3
Raymond J, Aujard Y. Nosocomial infections in pediatric patients: a European, multicenter prospective study. European Study Group. Infect Control Hosp Epidemiol 2000;21:260-63.
4
Cherkaoui S, Lamchahab M, Samira H, Zerouali K, Madani A, Benchekroun S, et al. Infections associées aux soins dans une unité d’hématologie-oncologie pédiatrique au Maroc [Healthcare-associated infections in a paediatric haematology/oncology unit in Morocco]. Sante Publique. 2014;26:199-204.
5
Gupta A, Kapil A, Kabra SK, Lodha R, Sood S, Dhawan B, et al. Prospective study estimating healthcare associated infections in a paediatric hemato-oncology unit of a tertiary care hospital in North India. Indian J Med Res 2013;138:944-9.
6
Hernández Orozco H, Lucas Resendiz E, Castañeda JL, De Colsa A, Ramirez Mayans J, Johnson KM, et al. Surveillance of healthcare associated infections in pediatric cancer patients between 2004 and 2009 in a public pediatric hospital in Mexico city, Mexico. J Pediatr Hematol Oncol 2014;36:96-8.
7
Urrea M, Rives S, Cruz O, Navarro A, García JJ, Estella J. Nosocomial infections among pediatric hematology/oncology patients: results of a prospective incidence study. Am J Infect Control 2004;32:205-8.
8
Simon A, Ammann RA, Bode U, Fleischhack G, Wenchel HM, Schwamborn D, et al. Healthcare-associated infections in pediatric cancer patients: results of a prospective surveillance study from university hospitals in Germany and Switzerland. BMC Infect Dis 2008;8:70.
9
Wang A, Fan S, Yang Y, Shen X. Nosocomial infections among pediatric hematology patients: results of a retrospective incidence study at a pediatric hospital in China. J Pediatr Hematol Oncol 2008;30:674-8.
10
Ghassemi A, Farhangi H, Badiee Z, Banihashem A, Mosaddegh MR. Evaluation of Nosocomial Infection in Patients at hematology-oncology ward of Dr. Sheikh children’s hospital. Iran J Ped Hematol Oncol 2015;5:179-85.
11
Kavurt S, Hacımustafaoğlu M, Çelebi S, Baytan B, Güneş AM, Sevinir B. Nosocomial infections in pediatric cancer patients. J Pediatr Inf 2012;6:133-8.
12
Maraş H, Somer A, Sütçü M, Acar M, Salman N. Bir Üniversite hastanesinde pediyatrik sağlık bakımı ile ilişkili enfeksiyon sürveyansı: altı aylık prospektif izlem. Çocuk Dergisi 2015;15:65-73.
13
Rosenthal VD, Maki DG, Jamulitrat S, Medeiros EA, Todi SK, Gomez DY, et al. International Nosocomial Infection Control Consortium (INICC) report, data summary for 2003-2008, issued June 2009. Am J Infect Control 2010;38:95-104.
14
Türkiye Hastane Enfeksiyonları Sürveyans Rehberi, 2010, accesed from https://hsgm.saglik.gov.tr/depo/birimler/bulasici-hastaliklar-ve-erken-uyari-db/Dokumanlar/Rehberler/Turkiye_Hastane_Enfeksiyonlari_Surveyans_Rehberi_2010.pdf, on 20.02.2024
15
Gaur AH, Bundy DG, Werner EJ, Hord JD, Miller MR, Tang L, et al. A prospective, holistic, multicenter approach to tracking and understanding bloodstream infections in pediatric hematology-oncology patients. Infect Control Hosp Epidemiol 2017;38:690-6.
16
Schreiber PW, Sax H, Wolfensberger A, Clack L, Kuster SP; Swissnoso. The preventable proportion of healthcare-associated infections 2005-2016: Systematic review and meta-analysis. Infect Control Hosp Epidemiol 2018;39:1277-95.
17
Stiller A, Salm F, Bischoff P, Gastmeier P. Relationship between hospital ward design and healthcare-associated infection rates: a systematic review and meta-analysis. Antimicrob Resist Infect Control 2016;5:51.
18
Lake JG, Weiner LM, Milstone AM, Saiman L, Magill SS, See I. Pathogen Distribution and Antimicrobial Resistance Among Pediatric Healthcare-Associated Infections Reported to the National Healthcare Safety Network, 2011-2014. Infect Control Hosp Epidemiol 2018;39:1-11.
19
Caldas Teixeira D, Martins Oliveira Diniz L, Orlandi Mourão PH, Kakehashi FM, Vaz de Macedo A, Duani H, et al. Infection surveillance in pediatric hematopoietic stem cell transplantation recipients. Eur J Haematol 2018;100:69-74.
20
Izadi N, Eshrati B, Etemad K, Mehrabi Y, Hashemi-Nazari SS. Rate of the incidence of hospital-acquired infections in Iran based on the data of the national nosocomial infections surveillance. New Microbes New Infect 2020;38:100768.
21
Spicer KB, Green J, Dhada B. Hospital-acquired infections in paediatric medical wards at a tertiary hospital in KwaZulu-Natal, South Africa. Paediatr Int Child Health 2018;38:53-9.
22
Hacımustafaoğlu M, Yeğin N, Çelebi S, et al. Hospital Infections in the Pediatric Intensive Care Unit; 4-Year Evaluation, 2010-2013. J Pediatr Inf. 2015;9:56-63.
23
Magill SS, O’Leary E, Janelle SJ, Thompson DL, Dumyati G, Nadle J, et al. Changes in Prevalence of Health Care-Associated Infections in U.S. Hospitals. N Engl J Med 2018;379:1732-44.
2024 ©️ Galenos Publishing House