Obesity Prevalence and Related Variables in Children Aged 4-6 Years, Pursaklar Sample
PDF
Atıf
Paylaş
Talep
P: 9-17
Nisan 2024

Obesity Prevalence and Related Variables in Children Aged 4-6 Years, Pursaklar Sample

J Curr Pediatr 2024;22(1):9-17
Bilgi mevcut değil.
Bilgi mevcut değil
Alındığı Tarih: 27.11.2023
Kabul Tarihi: 11.02.2024
Yayın Tarihi: 29.04.2024
PDF
Atıf
Paylaş
Talep

ÖZET

Giriş:

Çalışmamızda okul öncesi çocuklarda aşırı kilo/obezite prevalansını ve obezite ile ilişkili olabilecek faktörleri araştırmayı amaçladık.

Gereç ve Yöntem:

Araştırma tanımlayıcı kesitsel bir çalışmadır. Araştırmaya ilgili eğitim kurumlarına devam eden 4-6 yaş arası tüm çocuklar dahil edilmiştir. Toplam 822 çocuğun boyu, kilosu, bel çevresi ve kalça çevresi ölçülmüş ve anketi tam olan 556 tanesi çalışmaya dahil edilmiştir. Anketimizde sosyo-demografik özellikleri içeren sorular ve Çocuklarda Akdeniz Diyeti Kalite İndeksi (KIDMED ölçeği) ile ilgili sorular yer almıştır. Veriler SPSS paket programında analiz edilmiş ve tek değişkenli analiz sonrasında anlamlı bulunan değişkenler ile lojistik regresyon modelleri oluşturulmuştur. P≤0.05 istatistiksel olarak anlamlı kabul edilmiştir.

Bulgular:

Katılımcıların 68’i (%12,3) fazla kilolu, 28’i (%5) ise obezdi. Fazla kilo/obezite durumu incelendiğinde fazla kilolu/obez olma sıklığının erkeklerde (p=0,05), annesi obez olan çocuklarda (p<0,001) ve 6 aydan önce ek gıdaya başlayan çocuklarda daha fazla olduğu görüldü (p=0,042). KIDMED sınıflandırmasında katılımcıların %19,6’sının diyete yüksek düzeyde uyum, %18’inin ise düşük düzeyde uyum gösterdiği görüldü. Lojistik regresyon modelinde annenin Beden Kitle İndeksi’nin(BKİ) yüksek olmasının katılımcıların obezite riskini yaklaşık yedi kat artırdığı, 6 aydan önce ek gıdalara geçişin ise riski yaklaşık üç kat artırdığı görüldü.

Sonuç:

Okul öncesi çocukluk çağı obezitesinin önlenmesinde anne en önemli konumda olduğundan anne sağlığına ve eğitimine önem verilmelidir.

References

1
Mapping the health system response to childhood obesity in the WHO European Region an overview and country perspectives. Copenhagen: WHO Regional Office for Europe 2019.
2
Obesity and overweight [Internet]. 2021 Jun. Available from: https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/obesity-and-overweight
3
WHO European Regional Obesity Report 2022. Copenhagen: WHO Regional Office for Europe 2022. ISBN: 978-92-890-5773-8.
4
Gupta N, Goel K, Shah P, Misra A. Childhood obesity in developing countries: epidemiology, determinants, and prevention. Endocr Rev 2012;33:48-70.
5
Hacettepe Üniversitesi Türkiye Nüfus ve Sağlık Araştırması 2013 (Turkish Demographic and Health Survey 2013). Ankara: Hacettepe University of Population Studies 2013. ISBN 978-975-491-390-3
6
Hacettepe Üniversitesi Türkiye Nüfus ve Sağlık Araştırması 2018 (Turkish Demographic and Health Survey 2018). Ankara: Hacettepe University of Population Studies 2018. ISBN 978-975-491-493-1
7
Qiao J, Dai LJ, Zhang Q, et al. A meta-analysis of the association between breastfeeding and early childhood obesity. J Pediatr Nurs 2020;53:57–66.
8
Azad MB, Vehling L, Chan D, Klopp A, Nickel NC, McGavock JM, et al. Infant feeding and weight gain: Separating breast milk from breastfeeding and formula from food. Pediatrics. 2018;142:e20181092.
9
Martínez-Villanueva J, González-Leal R, Argente J, Argente J, Martos-Moreno GÁ. La obesidad parental se asocia con la gravedad de la obesidad infantil y de sus comorbilidades [Parental obesity is associated with the severity of childhood obesity and its comorbidities]. An Pediatr (Engl Ed) 2019;90:224-31.
10
Kiess W, Kirstein AS, Stein R, Vogel M. Obesity after the Covid-19 pandemic and beyond. J Pediatr Endocrinol Metab. 2022;35:135-8.
11
Archero F, Ricotti R, Solito A, Carrera D, Civello F, Di Bella R, et al. Adherence to the mediterranean diet among school children and adolescents living in northern italy and unhealthy food behaviors associated to overweight. Nutr. 2018;10:1322.
12
Santas F, Santas G. Prevalence of pre-school children for overweight/obesity in Turkey. World J Pediatr. 2018;14:77–83.
13
Serra-Majem L, Ribas L, Ngo J, Ortega RM, García A, Pérez-Rodrigo C, et al. Food, youth and the mediterranean diet in spain. Development of kidmed, mediterranean diet quality index in children and adolescents. Public Health Nutr. 2004;7:931-935.
14
Şahingöz SA, Özgen L, Yalçın E. Akdeniz diyet kalitesi ölçeğinin (Mediterranean diet quality-kidmed) geçerlik ve güvenirlik çalışması (Validity and reliability of the mediterranean diet quality scale (Kidmed)). Proc B 5th Int Eurasian Congr Nat Nutr Heal Life Sport. 2019.
15
Neyzi O, Bundak R, Gökçay G, Günöz H, Furman A, Darendeliler F, et al. Weight, height, head circumference and body mass index references for turkish children. J Clin Res Pediatr Endocrinol. 2008;51:1–14.
16
Lobstein T, Brinsden H. Atlas of childhood obesity [Internet]. London; 2019. Available from: www.worldobesity.org
17
Altunsuyu BS, Çalişkan Z, Kocaöz S. Okul öncesi çocukların yemek yeme davranışları ve etkileyen faktörlerin belirlenmesi (Determination the eating behaviors and affecting factors of preschool children. GÜSBD. 2021;10:495–506.
18
Önal S, Özdemir A, Meşe C, Koca Özer. Evaluation of the prevalence of obesity and malnutrition in preschool children: The case of Ankara. DTCF Dergisi 2016;56:210-25.
19
Görçin Karaketir Ş, Lüleci NE, Eryurt MA, Emecen AN, Haklıdır M, Hıdıroğlu S. Overweight and obesity in preschool children in Turkey: A multilevel analysis. J Biosoc Sci 2023;55:344-66.
20
Alkan H, Enç N, Yeni K, Yıldız Ayvaz M, Kayıkcı EE, Kalkan Uğurlu Y. Evaluation of Childhood Obesity, Prevalence, and Related Factors in Istanbul. Florence Nightingale J Nurs 2022;30:267-73.
21
Stival C, Lugo A, Barone L, Fattore G, Odone A, Salvatore S, et al. Prevalence and correlates of overweight, obesity and physical activity in Italian children and adolescents from Lombardy, Italy. Nutrients 2022;14:2258.
22
Kotanidou EP, Grammatikopoulou MG, Spiliotis BE, Kanaka-Gantenbein C, Tsigga M, Galli-Tsinopoulou A. Ten-year obesity and overweight prevalence in Greek children: a systematic review and meta-analysis of 2001-2010 data. Hormones (Athens) 2013;12:537-49.
23
Stunkard AJ, Harris JR, Pedersen NL, McClearn GE. The body-mass index of twins who have been reared apart. N Engl J Med 1990;322:1483-7.
24
Hruby A, Manson JE, Qi L, Malik VS, Rimm EB, Sun Q, et al. Determinants and consequences of obesity. Am J Public Health 2016;106:1656-62.
25
Whitaker KL, Jarvis MJ, Beeken RJ, Boniface D, Wardle J. Comparing maternal and paternal intergenerational transmission of obesity risk in a large population-based sample. Am J Clin Nutr 2010;91:1560-7.
26
Kurspahić-Mujčić A, Mujčić A. Factors associated with overweight and obesity in preschool children. Med Glas 2020;17:538-543.
27
de Lauzon-Guillain B, Koudou YA, Botton J, Forhan A, Carles S, Pelloux V, et al. Association between genetic obesity susceptibility and mother-reported eating behaviour in children up to 5 years. Pediatr Obes. 2019;14:e12496.
28
Moradi M, Jalilpiran Y, Askari M, Surkan PJ, Azadbakht L. Associations between mother-child dyad dietary patterns and child anthropometric measures among 6-year-old children. Eur J Pediatr 2022;181:225-34.
29
Cadenas-Sanchez C, Intemann T, Labayen I, Artero EG, Alvarez-Bueno C, Sanchis-Moysi J, et al. Prevalence of severe/morbid obesity and other weight status and anthropometric reference standards in Spanish preschool children: The prefit project. Pediatr Res 2020;87:501-10.
30
Ozkaya SO, Ozkaya V, Garipagaoglu M. Obesity risk factors in Turkish preschool children : a cross-sectional study. Cukurova Med J 2022;47:1670-81.
31
Mardali F, Naziri M, Sohouli MH, Fatahi S, Sadat Hosseini-Baharanchi F, Găman MA, et al. Predictors of central and general obesity in Iranian preschool children: which anthropometric indices can be used as screening tools? BMC Pediatr 2022;22:1-10.
32
Zhang S, Qin X, Li P, Huang K. Effect of elective cesarean section on children ’s obesity from birth to adolescence : A systematic review and meta-analysis. Front Pediatr. 2022;9:793400.
33
Li H, Zhou Y, Liu J. The impact of cesarean section on offspring overweight and obesity : a systematic review and meta-analysis. Int J Obes 2013;37:893-99.
34
Mylonas I, Friese K. Indications for and risks of elective cesarean section. Dtsch Arztebl Int 2015;112:489-95.
35
Eyi EG, Açmaz G, Keskin HL, Uzunlar Ö, Engin Üstün Y. Cesarean section clinical protocol. Ministry of Health, General Directorate of Health Services Research, Development and Health Technology Evaluation Department; 2022:110.
36
Yardim MS, Özcebe LH, Araz OM, Uner S, Li S, Unlu HK, et al. Prevalence of childhood obesity and related parental factors across socioeconomic strata in Ankara, Turkey. East Mediterr Health J 2019;25:374-84.
37
Sarıtekin S, Dindar I. Growth and development status of 2-6 year-old children enrolled to nurseries and kindergartens in Edirne and the associated factors. Ankara J Heal Serv 2013;12:2-6.
38
Wang Y, Lim H. The global childhood obesity epidemic and the association between socio-economic status and childhood obesity. Int Rev Psychiatry. 2012;24:176-88.
39
Balistreri KS, Van Hook J. Trajectories of overweight among US school children : A focus on social and economic characteristics. Matern Child Health J 2011;15:610-9.
40
Yılmaz M. Determination of obesity prevalence of primary school children in Düzce and investigation of risk factors specialization (thesis). Düzce University. Düzce: 2015.
41
El-Sayed AM, Scarborough P, Galea S. Socioeconomic inequalities in childhood obesity in the United Kingdom: A systematic review of the literature. Obes Facts 2012;5:671-92.
42
Aucott L, Bhattacharya S, McNeill G, Turner S. Differences in Body Mass Index between Siblings Who Are Discordant for Exposure to Antenatal Maternal Smoking. Paediatr Perinat Epidemiol 2017;31:402-8.
43
Rayfield S, Plugge E. Systematic review and meta-analysis of the association between maternal smoking in pregnancy and childhood overweight and obesity. J Epidemiol Community Heal 2017;71:162-73.
44
Oken E, Levitan EB, Gillman MW. Review maternal smoking during pregnancy and child overweight: systematic review and meta-analysis. Int J Obes 2008;32:201-10.
45
Ortega-García JA, Kloosterman N, Alvarez L, Tobarra-Sánchez E, et al. Full breastfeeding and obesity in children: A prospective study from birth to 6 years. Child Obes 2018;14:327-37.
46
Brophy S, Cooksey R, Gravenor MB, Mistry R, Thomas N, Lyons RA, et al. Risk factors for childhood obesity at age 5: Analysis of the millennium cohort study. BMC Public Health 2009;9:1–7.
47
Pearce J, Taylor MA, Langley-Evans SC. Timing of the introduction of complementary feeding and risk of childhood obesity: A systematic review. Int J Obes 2013;37:1295-306.
48
Vail B, Prentice P, Dunger DB, Hughes IA, Acerini CL, Ong KK. Age at Weaning and Infant Growth: Primary Analysis and Systematic Review. J Pediatr 2015;167:317-24.e1.
49
Wright CM, Parkinson KN, Drewett RF. Why are babies weaned early? Data from a prospective population based cohort study. Arch Dis Child 2004;89:813.
50
Klein D, De Toia D, Weber S, Wessley N, Koch B, Dordel S, et al. Effects of a low threshold health promotion intervention on the bmi in pre-school children under consideration of parental participation. E Spen Eur. EJ Clin Nutr Metab 2010;5:125-31.
51
Korkmaz GO, Kabaran S. Protective effects of a mediterranean-like dietary pattern on obesity, abdominal obesity and large neck circumference in a cohort of Turkish children aged 6-9 years. Asia Pac J Clin Nutr 2020;29:363-71.
52
Iaccarino Idelson P, Scalfi L, Valerio G. Adherence to the mediterranean diet in children and adolescents: A systematic review. Nutr Metab Cardiovasc Dis 2017;27:283-99.
2024 ©️ Galenos Publishing House