OLGU SUNUMU

J Curr Pediatr 2005; 3: -
Makale Geliş Tarihi:
Makale Kabul Tarihi:
*

Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Çocuk Allerji Bilim Dalı, Bursa

**

Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Bursa

***

Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı,Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı, Bursa

Yabancı Cisim (Çiçek Yaprağı) Aspirasyonu Saptanan Hışıltılı Bebek - Olgu Sunumu-POSTER:2

Hışıltılı bebek (wheezy infant) ayırıcı tanısında güçlüklerle karşılaşılan bir tablodur. Daha önce bir şikayeti olmayan 10 aylık bir kız çocuğu  20 gün önce başlayan hırıltılı solunum şikayeti ile başvurdu. Başka bir merkezde akut bronşiolit tanısı ile yatırılmış olan olguya nebulize salbutamol tedavisi uygulanmış ancak iyi yanıt alınamamıştı. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları polikliniğine başvurduğunda akciğerlerde dinlemekle bilateral yaygın sibilan ronkusleri saptandı. Olgunun öyküsünde ailede alerjik hastalık, astım ve olguda atopi öyküsü saptanmadı. Akciğer grafisinde sağ akciğerde havalanma artışı saptanan olgunun öyküsü derinleştirildiğinde şikayetlerinin başlamasından önce elinde ve ağzında çiçek yaprakları bulunduğu öğrenildi. Yabancı cisim aspirasyonu ön tanısıyla Bronkoskopi yapılan olguda sağ ana bronş ağzında tam obstrüksiyon yapmayan organik madde (çiçek yaprağı) saptandı ve çıkarıldı. Bronkoskopi sonrası olgunun semptomları, fizik muayene ve PA akciğer grafisi bulguları düzeldi. Hışıltılı çocuk (wheezy infant) tablosu ile başvuran olgularda öykü almada, tanı konulmasında ve ayırıcı tanıdaki muhtemel güçlükler  nedeniyle yabancı cisim aspirasyonu dikkatle araştırılması gereken bir durumdur.

Anasayfa Arşiv Arama Menü