DİĞER

J Curr Pediatr 2008; 6: -
Makale Geliş Tarihi:
Makale Kabul Tarihi:
*

Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Kocaeli

Brodie Apsesi - POSTER: 29

Giriş: Brodie apsesi, subakut osteomyelitin en sık karşılaşılan türüdür.
Amaç: Bu asılı bildiriyle, iyi ve kötü doğalı tümörlerle karışabilen Brodie apsesine dikkat çekmek amaçlanmıştır.
Yöntem: Yedi buçuk yaşındaki kız çocuk, ayak bileğinde ağrı, kızarıklık, şişlik yakınmasıyla getirildi. Öyküsünden, 20 gün önce sol ayak bileğinin burkulduğu, ertesi gün ağrı, şişlik ve kızarıklık ortaya çıktığı, götürüldüğü hekim tarafından önce ko-trimoksazol, sonra sefazolin verildiği, kontrolünde ayak bileği filminde bir leke görülmesi üzerine manyetik rezonans görüntüleme yapıldığı ve hastada enfeksiyon olduğuna karar verilerek hastanemize gönderildiği öğrenildi. Özgeçmişi ve soygeçmişinde özellik yoktu. Fizik incelemede sol ayak bileğinde, iç malleolün 2 cm üstünde 4 cm çapında kızarıklık ve şişlik, dokunmakla ağrı saptandı, hareket kısıtlılığı yoktu. Laboratuar incelemesinde akyuvar 13 100/mL (%10 çomak, %50 nötrofil, %38 lenfosit, %2 monosit), alyuvar çökelme hızı 86 mm/saat, C-reaktif protein 32 mg/dL olarak saptandı; diğer bulgular normaldi.
Hastanın manyetik rezonans görüntülemesi, sol tibia alt ucunda Brodie apsesi varlığı yönünde değerlendirildi. İğne aspirasyonu örneğinin Gram yaymasında bol akyuvar ve seyrek gram-pozitif kok görüldü. Toplardamar yoluyla ampisilin/sulbaktam ve klindamisin ile tedaviye başlandı. Aspirasyon örneği kültüründe Streptococcus intermedius üredi. İkinci haftanın sonunda belirti ve bulgularının kaybolması ve manyetik rezonans görüntülemede apsede küçülme saptanması üzerine hasta, ağızdan altı hafta süreyle amoksisilin-klavülanat kullanmak ve yeniden değerlendirilmek üzere taburcu edildi.
Tartışma: İlk kez Britanyalı hekim Benjamin Collins Brodie tarafından 24 yaşındaki bir erişkinde tanımlanan Brodie apsesi, belirtilerinin özgül olmaması ve filmlerde görüntü vermesinin zaman alması nedeniyle genellikle geç tanı konulan bir kemik enfeksiyonudur. Brodie apsesinin tanısında en duyarlı yöntem olan manyetik rezonans görüntülemeye hastamız için erken dönemde başvurulmuş olması, tanı gecikmesini önlemiştir. Staphylococcus aureus en sık
(% 30-60) karşılaşılan etkendir. Streptokoklar, Pseudomonas türleri, Haemophilus influenzae ve koagülaz negatif stafilokoklar; Brodie apsesinin önde gelen diğer etkenleridir. Brodie apsesinde cerrahi tedavi tartışmalıdır. Hastamızda apsenin epifize yakınlığından ötürü, büyüme plağında olası bir hasardan kaçınmak amacıyla cerrahi girişim uygulanmamış, öncelikle antibiyotik tedavisinin sonucu beklenmiş, izlemde cerrahi girişime gerek kalmamıştır.

Anasayfa Arşiv Arama Menü